Strategia polityki kulturalnej Podhala- spotkanie w Zakopanem

1 2 31 marca 2016 roku w Sali obrad Urzędu Miasta w Zakopanem miało miejsce spotkanie w ramach projektu Obywatelskie kształtowanie polityki kulturalnej Podhala z przedstawicielami większości gmin powiatu tatrzańskiego zaangażowanymi w kulturę a także z partnerami projektu Miastem Zakopane, reprezentowanym przez Joannę Staszak, naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego oraz Powiat Tatrzański, reprezentowanym przez Annę Pęksę naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. W spotkaniu, poza wymienionymi, wzięli udział: Małgorzata Karpiel Bzdyk- dyrektor Gminnego Ośrodka kultury Regionalnej z Kościeliska, Halina Olejniczak- Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Turystyki w Kościelisku, Andrzej Buńda- wice wójt gminy Poronin oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Z przyczyn niezależnych nie mogli się pojawić przedstawiciele Bukowiny Tatrzańskiej i Białego Dunajca.

Danuta Sztencel, prezes Stowarzyszenia im. M. Karłowicza wprowadziła zebranych w temat spotkania- powstającą strategię polityki kulturalnej całego Podhala, jej celowości i korzyści jakie może ona przynieść dla tego regionu. Każdy z zebranych przyznał, iż zawsze może być lepiej, w sferze kultury również i że potrzebujemy zmian. Przedmiotem dyskusji była m.in. kwestia MARKI PODHALE, czy zasadnym jest by opierać ją na kulturze? czy znajdą się jej odbiorcy? Czy pomoże to nam w promocji regionu?

Każdy z zebranych przyznał, że gminy współpracują ze sobą na wielu polach, m.in. wymieniając się informacjami o kalendarzu wydarzeń kulturalnych, by nie dublować imprez, a także polecając sobie np. zespoły góralskie, konkretne wydarzenia. Imprezą spajającą wszystkie gminy są z pewnością Tatrzańskie Wici, organizowane przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury. W ramach Tatrzańskich Wici odbywa się szereg imprez kulturalnych każdego lata, w każdej z gmin- takich wydarzeń, z których dana gmina słynie.

Kolejnym projektem, w który zaangażowały się finansowo wszystkie gminy (wsparty dotacją unijną) jest projekt Szlak Góral-ski, którego celem było zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych Podhala poprzez poprawę infrastruktury drogowej i równomierne rozłożenie ruchu turystycznego.

Niemniej jednak pewną przeszkodą w ściślejszej kooperacji gmin jest chociażby fakt, iż każda z gmin ma swój budżet i niewiele jest wsparcia z zewnątrz na ponadgminne wydarzenia kulturalne.

Pojawiła się również kwestia powstającego kalendarza imprez z całego powiatu- strona internetowa, na której będą wszystkie wydarzenia i kulturalne i sportowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały również wnioski ze spotkań, które miały miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej, Kościelisku, Poroninie, Białym Dunajcu a także wcześniej w Zakopanem. Wnioski dotyczyły zagadnień, które powinny znaleźć się w strategii, których brakuje w aktualnej ofercie kulturalnej bądź też stanowią problemem, dla którego można próbować szukać możliwych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *