Strategia

znak-malySTRATEGIA POLITYKI KULTURALNEJ PODHALA

Prezentujemy Państwu dokument Strategii Polityki Kulturalnej Podhala, który jest efektem projektu „Obywatelskie kształtowanie polityki kulturalnej Podhala” realizowanego przez Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem w partnerstwie ze Starostwem Tatrzańskim oraz Miastem Zakopane od września 2014 roku. Projekt odbywał się w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

W trakcie realizacji projektu odbywały się debaty z udziałem ekspertów mających doświadczenie w zarządzaniu kulturą na różnych szczeblach. Byli to m.in.: Paweł Potoroczyn z Instytutu Adama Mickiewicza, Agnieszka Celeda z Kancelarii Prezydenta RP, Edyta Mydłowska-Krawcewicz z NInA, Aleksander Nowacki z Konior Studio, Piotr Zaczkowski z Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Michał Merczyński z NinA oraz Malta Festival Poznań, Adam Rozlach, Program 1 Polskiego Radia, Krzysztof Trebunia-Tutka, architekt, muzyk, pedagog, Magdalena Sroka z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej czy Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. Dzielili się oni z nami swoimi doświadczeniami w zakresie rozwoju przez kulturę, które z powodzeniem można próbować przenieść na grunt podhalański.

Organizowane były także spotkania z mieszkańcami zajmującymi się kulturą: przedstawicielami instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, radnymi, animatorami kultury oraz twórcami ludowymi. Odbywały się one w Zakopanem oraz we wszystkich gminach powiatu tatrzańskiego: Bukowinie Tatrzańskiej, Kościelisku, Poroninie, Białym Dunajcu. Pozwoliły nam one poznać bogactwo kulturowe poszczególnych miejscowości oraz zagadnienia związane z promocją i zachowaniem kultury góralskiej. Podczas spotkań i burzy mózgów zrodziło się mnóstwo interesujących pomysłów, które ujęliśmy we wspomnianym dokumencie strategii polityki kulturalnej Podhala.

Istotą polityki kulturalnej Podhala powinna naszym zdaniem być MARKA PODHALA oparta na KULTURZE, zarówno na kulturze ludowej, góralskiej, jak i współczesnej, klasycznej – zwanej potocznie wysoką oraz na dziedzictwie kulturowym regionu. W budowanie marki powinny być zaangażowane wszystkie gminy powiatu tatrzańskiego. Elementami, na których chcemy budować politykę kulturalną  i samą markę Podhala są: wydarzenia kulturalne, infrastruktura kultury, edukacja, kapitał ludzki oraz turystyka kulturowa. Całość wymaga odpowiedniej promocji, dzięki której Marka Podhale stanie się rozpoznawalna w kraju i poza jego granicami.

Dokument do pobrania: STRATEGIA POLITYKI KULTURALNEJ PODHALA